Zmiana domyślnej stopki – Powered by WordPress

Chcesz dodać nazwe bloga lub firmy do stopki WordPress?

Czy to legalne?

Tak, możesz to zrobić, ponieważ System Zarządzania Treścią WordPress jest wydany pod licencją GPL (GNU General Public LicenseLicencja Wolnego i Otwartego Oprogramowania).

Zmień zawartoćś stopki.

Jeżeli twój motyw WordPress nie udostępnia Ci możliwości łatwej edycji treści umieszconej u dołu strony – możesz w tym celu edytować plik footer.php

Śćieżka dostępu pliku footer.php (lokalizacja pliku):

/wp-content/themes/twój_motyw/footer.php
  • Otwórz plik w edytorze tekstowym lub IDE .
  • Wyszukaj ‚Powered by WordPress’.
  • Zmień tag html na swój własny.

Może to wyglądać tak:

<?php
/**
 * The template for displaying the footer
 *
 * Contains the closing of the "site-content" div and all content after.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Fifteen
 * @since Twenty Fifteen 1.0
 */
?>

	</div><!-- .site-content -->

	<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
		<div class="site-info">
			<?php
				/**
				 * Fires before the Twenty Fifteen footer text for footer customization.
				 *
				 * @since Twenty Fifteen 1.0
				 */
				do_action( 'twentyfifteen_credits' );
			?>
			<?php
			if ( function_exists( 'the_privacy_policy_link' ) ) {
				the_privacy_policy_link( '', '<span role="separator" aria-hidden="true"></span>' );
			}
			?>
			<p>adahy.to@gmail.com</p>
			<a href="<?php echo esc_url( __( 'https://wordpress.org/', 'twentyfifteen' ) ); ?>" class="imprint">
				<?php printf( __( 'Proudly powered by %s', 'twentyfifteen' ), 'WordPress' ); ?>
			</a>
		</div><!-- .site-info -->
	</footer><!-- .site-footer -->

</div><!-- .site -->

<?php wp_footer(); ?>

</body>
</html>


UWAGA!

Ukrywanie tego napisu przy pomocy CSS ( display:none; ) wpływa niekorzystnie na SEO WordPress'a!

A.

Dodaj komentarz